Läppförstoring

Hos oss ger en läppförstoring mer än bara fylliga läppar.

Läpparna är ansiktets starkaste attribut och en viktig del av vårt utseende. Naturligt vackra och välformade läppar med lagom fyllighet hamnar ofta i centrum för uppmärksamhet och förknippas med skönhet, kvinnlighet och ungdom.

A/B-test – Landing LäpparA/B-test – Landing Läppar

Läppförstoring

Hos oss ger en läppförstoring mer än bara fylliga läppar.

Läppförstoring stockholm

Läpparna är ansiktets starkaste attribut och en viktig del av vårt utseende. Naturligt vackra och välformade läppar med lagom fyllighet hamnar ofta i centrum för uppmärksamhet och förknippas med skönhet, kvinnlighet och ungdom.

Behandlingstid

En behandling tar 30-45 min, varav ingreppet ca: 10 min.

+10.000 läppar

Vi har format över 10.000 patienters läppar.

Skräddarsydd teknik

Behandlingen utförs med skräddarsydd teknik utvecklad av Dr. Neha.

Hopp in hopp ut

Du kan återgå till jobb direkt efter besöket utan större svullnad/blåmärken.

Behandlingstid

En behandling tar 30-45 min, varav ingreppet ca: 10 min.

+10.000 läppar

Vi har format över 10.000 patienters läppar.

Skräddarsydd teknik

Behandlingen utförs med skräddarsydd teknik utvecklad av Dr. Neha.

Hopp in hopp ut

Du kan återgå till jobb direkt efter besöket utan större svullnad/blåmärken.


Hur en läppförstoring kan ge mer än bara fylliga läppar.

Med hjälp av fillers och vår unika teknik kan vi framhäva läpparnas konturer och skapa en tydligare amorbåge och även korrigera. På ShapeBy strävar vi alltid efter naturliga resultat. Samtliga ShapeBy behandlare är fullt legitimerade läkare, sjuksköterskor eller annan kvalificerad medicinsk personal med flera års utbildning och erfarenhet...

Visa mer

 

Så går en behandling till.

11. Boka konsultation
Om du är intresserad av en injektionsbehandling måste du först boka en konsultation. Detta kan ske digitalt eller fysiskt. Konsultationen måste utföras minst 2 dagar innan din behandling. Om du besökt oss inom 6 månader för injektionsbehandling krävs ingen ny konsultation.
22. Boka behandlingar
Under din konsultation gör vi en professionell bedömning. Vi hjälper dig med en personlig behandlingsplan och bokar de behandlingar som passar din budget, livsstil och dina skönhetsmål bäst.
33. Påbörja behandling
Sätt igång med din behandlingsplan så snart du känner dig redo. Våra erfarna läkare och sjuksköterskor utför behandlingen på dig, erbjuder dig en komplett ansiktsanalys, och vägleder dig hela vägen.
44. Kontinuerliga behandlingar
Efter din första behandling bokar vi in nästa behandling. Regelbundna behandlingar leder till bästa resultat!

ShapeBy har setts i:

Vanliga frågor

1Hur lång tid tar en läppförstoring?
En erfaren behandlare gör en läppförstoring på cirka 5-10 minuter. Med en utförlig konsultation och övriga förberedelser kan du räkna med att ett besök tar cirka 30-45 minuter.
1När ser man resultatet av en läppförstoring?
En läppförstoring ger ett omedelbart resultat. Eventuell svullnad som uppstår kan vara upp till två veckor men försvinner så småningom.
1Hur går en läppförstoring till?
Förberedelser inför behandlingen är viktigt. Innan din behandling är det bra att undvika blodförtunnande medel för att minska risken för blåmärken. Undvik därför följande: Smärtstillande mediciner som Ipren, Voltaren (Diklofenak) och Naproxen en vecka innan din behandling. Omega 3 två veckor innan ditt besök. Alkohol minst fem dagar innan besöket. Om du tar blodförtunnande mediciner som Waran, Trombyl med flera är det bra att kontakta kliniken i förväg samt att kontakta din vårdcentral för en eventuell nedtrappning av dessa mediciner innan behandling. När du kommer till oss träffar du din behandlare som lyssnar på dig och dina behov och ger därefter en ärlig rekommendation om hur många ml som behövs samt vilka områden som bör behandlas för att få ett vackert, symmetriskt och naturligt resultat. Ingreppet tar ca 2-5 minuter och ger ett omedelbart resultat.
1Hur länge varar en läppförstoring?
Läpparna har en snabbare absorptionsförmåga av fillers än andra delar av ansiktet och det krävs oftast en uppbyggnadsfas för att nå lyckat resultat. Kliniken bör därför alltid lägga upp en individuell uppbyggnadsplan just för dina läppar. Uppbyggnadsfasen kräver oftast 2-3 behandlingar. Som regel behövs påfyllning en till två månader efter första besöket för att uppnå ett långvarigt och naturligt resultat. Några veckor efter den första behandlingen kan man uppleva att läpparna återgått i princip till utgångsläget, men efter att man uppnått önskat resultat räcker det med underhåll 1 till 2 gånger per år.
1Kan man ångra en läppförstoring?
En icke-permanent filler kan man alltid ta bort. Hyaluronsyrebaserade fillers går att bryta ned genom att injicera ett medel som heter Fillerborttagning. Efter behandling med Fillerborttagning bryts fillern ned på 24 timmar och utseendet återställs omedelbart.
1Vad finns det för risker med läppförstoring?
Se till att kliniken använder sig av bra, säkra och FDA-godkända fillermärken. Eventuella komplikationer med en fillerbehandling kan innebära: Infektioner där huden penetrerats. Asymmetri och ojämnheter. Blödningar, blåmärken och/eller svullnad kan uppkomma kort efter behandlingen och kvarstå i upp till en vecka. Röd och irriterad hud. Huden på det behandlade området kan bli irriterad, klia samt utveckla utslag och överkänslighet. Dessa biverkningar är ovanliga och oftast snabbt övergående. Nekros, vilket innebär att ett blodkärl blockeras som kan leda till att läppvävnaden ruttnar och dö. Därav är det extremt viktigt att behandlaren kan människans anatomi och vet vad som ska göras om situationen skulle uppstå samt att kliniken har Fillerborttagning på plats. Hyalas bryter ner Hyalyronsyrabaserade fillers å 24 timmar. Om man hamnar hos en dålig behandlare kan det bli så allvarligt att det behandlaren blockerar facialisartären med filler som kan resultera i permanent blindhet.

Kontakta oss

Har du några frågor eller funderingar? Fyll i frågeformuläret nedan så återkopplar vi till dig inom kort.


  Andra är även intresserade av

  Boomerang Rynkbehandling-prenumeration

  Nu blir Sveriges populäraste Rynkbehandling-behandlingar...

  Kindkonturering

  Genom att skulptera kindbenen med filler ser man en omedelbar effekt av fyllnad och uppstramning.

  10 saker att tänka på innan en läppförstoring

  Här delar vi med oss av 10 viktiga aspekter du bör tänka på...

  ShapeBy Face
  Refinement

  Det naturliga valet för ett icke-kirurgiskt ansiktslyft.

  Vanliga frågor

  1Vem är kvalificerad för medicinsk viktnedgång?
  I Sverige, för vuxna som kämpar med övervikt eller fetma, finns det fyra specifika mediciner som är godkända för användning. Dessa mediciner rekommenderas främst för personer med en betydande grad av övervikt, vilket ofta definieras som ett kroppsmasseindex (BMI) över 30 kg/m^2, eller för de med ett BMI över 27 kg/m^2 som även har relaterade hälsoproblem såsom högt blodtryck, förhöjda blodfettsnivåer, ökat blodsocker, åderförkalkning eller sömnapné. Dessa läkemedel är inte bara till för att minska vikt, utan även för att hjälpa patienter att behålla sin nya, lägre vikt, särskilt efter betydande viktminskning som uppnåtts genom dietändringar eller fetmakirurgi. Det är viktigt att notera att alla läkare med rätt behörighet kan förskriva dessa mediciner. Beslutet att använda sådan medicinering tas av den behandlande läkaren tillsammans med patienten, baserat på en noggrann bedömning av patientens unika behov och situation, och ska alltid grundas på vetenskapliga rön och beprövad klinisk erfarenhet.
  1Vilka övriga kriterier måste man uppfylla?
  För att delta i vårt viktminskningsprogram bör din ålder vara inom intervallet 18 till 75 år. Det är viktigt att du just nu har en övervikt och att du känner dig redo och motiverad att engagera dig i vårt program som löper över en period av 3 till 12 månader. Deltagare i programmet får inte vara gravida eller ha planer på att bli gravida medan behandlingen pågår. Innan vi påbörjar behandlingen kommer vi dessutom att genomföra blodtester för att bekräfta att din hälsa är på en nivå som möjliggör säker deltagelse i programmet.
  1Måste jag ta mediciner hela livet?
  Fetma och övervikt är en långvarig hälsoutmaning. När man upphör med en medicinsk behandling för övervikt, är det inte ovanligt att kroppen gradvis återgår till sin tidigare vikt. Att avbryta medicineringen är riskfritt och det är möjligt att återuppta behandlingen om man upptäcker en ökning i vikt. Det är en stark rekommendation att genomföra varaktiga livsstilsförändringar, som att integrera regelbunden fysisk aktivitet och justera sina matvanor, vilket kan vara till hjälp för att upprätthålla vikten på en hälsosam nivå efter att ha uppnått en målvikt.
  1Vilka läkemedel ändvänds för viktminskning?
  Behandling baseras alltid på läkarens individuella bedömning för att passa varje unik patients behov bäst. Med det sagt så tenderar vi att prioritera användningen av de senaste medicinerna, kända som GLP1-analoger.
  1Hur mycket vikt kommer jag att tappa?
  Din egen vilja och önskemål spelar en stor roll i viktminskningsprocessen. Enligt studier där moderna mediciner används, noteras en genomsnittlig viktnedgång på ca: 15% över en period på strax över 12 månader. Vår erfarenhet visar att personer som följer en strikt kaloribegränsad diet kan tappa ca: 10-20kg redan under de 3 första månaderna. Det finns inget rätt eller fel sätt att gå ner i vikt. För dem som upplever en snabb viktnedgång är det viktigt att fokusera på att bibehålla muskelmassa genom träning och en proteinrik kost, för att undvika en oproportionerlig förlust av muskler jämfört med fett.
  1Kan jag få medicin mot övervikt på högkostnadsskydd?
  För närvarande är det så att de läkemedel som är mest kraftfulla för att reglera aptiten och behandla fetma endast omfattas av högkostnadsskyddet om patienten lider av typ 2-diabetes. Personer utan denna diagnos måste, i nuläget, tyvärr bära den fulla kostnaden för medicineringen själva.
  1Hur fungerar medicinsk viktnedgång?
  Medicinsk viktförminskning utnyttjar ett specifikt hormon som naturligt finns i kroppen och som spelar en central roll i matsmältningen. Detta hormon, som tillhör gruppen inkretiner och är känt som GLP-1, har genomgått en transformation för att förlänga dess närvaro och funktion i blodomloppet innan det naturligt nedbryts. Normalt sett frisätts GLP-1 från tarmen i samband med matintag. De modifierade versionerna av detta hormon, kända som GLP-1-analoger, var de första i sitt slag att få godkännande som läkemedel. Genom att sakta ner magens tömningsprocess, bidrar de till en förlängd känsla av mättnad genom att stimulera frisättningen av hormoner som kommunicerar med hjärnan att vi inte längre behöver mat. Dessa läkemedel, såsom semaglutid, liraglutid och dulaglutid, bidrar även till att sänka nivåerna av blodsocker och blodfetter samt att minska blodtrycket.

  Kontakta oss

  Har du några frågor eller funderingar? Fyll i frågeformuläret nedan så återkopplar vi till dig inom kort.


   Andra är även intresserade av

   Boomerang Rynkbehandling-prenumeration

   Nu blir Sveriges populäraste Rynkbehandling-behandlingar...

   Kindkonturering

   Genom att skulptera kindbenen med filler ser man en omedelbar effekt av fyllnad och uppstramning.

   10 saker att tänka på innan en läppförstoring

   Här delar vi med oss av 10 viktiga aspekter du bör tänka på...

   ShapeBy Face
   Refinement

   Det naturliga valet för ett icke-kirurgiskt ansiktslyft.