Det rätta sättet att bota rosacea

Summer, sun and… pigmentation
9 maj, 2019
Kort om Retinolens fantastiska påverkan på huden
21 november, 2019
Summer, sun and… pigmentation
9 maj, 2019
Kort om Retinolens fantastiska påverkan på huden
21 november, 2019

Rosacea är en hudsjukdom som är vanligt förekommande både bland kvinnor och män. Varför och hur sjukdomen uppstår är fortfarande oklart, men man beräknar att upp till 10% av befolkningen i Skandinavien drabbas - mycket till följd av det hårda klimat och de yttre påfrestningar vi utsätts för dagligen.


Rosacea kan drabba alla, oavsett hudfärg och hudtyp, men är vanligare hos personer med ljus och känslig hy. Kvinnor drabbas i större utsträckning än män, medan män vanligtvis får svårare symptom när de väl drabbas. Det kan även vara så att kvinnor söker hjälp oftare vilket gör att statistiken ser en aning högre ut när det gäller den kvinnliga delen av befolkningen.


Det finns olika stadier av rosacea, och ju tidigare man upptäcker sjukdomen desto lättare blir det att behandla den i tid. Sjukdomen börjar vanligtvis med en diffus rodnad, ofta lokaliserad i ansiktets centrala delar. Denna rodnad förvärras sedan med tiden och kan i vissa fall även utveckla blåsor och utslag, vilket ofta blir väldigt påfrestande såväl psykiskt som fysiskt för de drabbade.


Det går tyvärr inte att bota rosacea permanent, men symptomen kan lindras och förebyggas genom rätt behandling och anpassade produkter. Laserbehandlingar, där man genom att minska blodkärlen i huden även minskar rosaceans utsträckning, är en väldigt effektiv behandlingsmetod. Det är även viktigt att man använder sig av produkter som är anpassade efter tillståndet, för att inte riskera att man accelererar rosacean ytterligare. Yttre faktorer såsom temperaturväxlingar, kryddad mat samt alkohol påverkar i de allra flesta fall rosacean negativt, och många upplever även en stor försämring under årstidsväxlingarna mellan sommar-höst eller vinter-vår.


Att stress och sömnbrist har en negativ inverkan på huden har nog de flesta av oss märkt av, men stress är faktiskt även en stor bov i dramat även när det gäller rosacea och eksem. Stress förstör bl.a. de ceramider som hjälper till att bygga upp hudbarriären, vilket i sin tur leder till ökad hudkänslighet och rosacea.


Även om rosacea inte går att bota, så finns det som sagt en mängd faktorer som vi faktiskt kan påverka. Att lyssna på sin kropp och vad som fungerar bäst för just dig är ett viktigt steg i rätt riktning, samt att anlita professionell hjälp att behandla och minska symptomen i tid istället för att riskera att det förvärras ytterligare.