Behandlingsinformation


Filler

Filler är en volymgivande injektionsbehandling baserad på hyaluronsyra. Filler har en mängd olika användningsområden såsom att återskapa volym som förlorats p.g.a. åldrande, skulptera hela eller delar av ansiktet, släta ut rynkor, förstora läppar samt återfukta och föryngra huden.

Det finns flertalet olika varumärken på marknaden och det som skiljer dessa åt är vanligtvis hur tillverkaren har framställt sin produkt, hur man har länkat samman molekylerna samt hur mycket man sedan har förfinat dessa. Det som också skiljer dem åt är hur mycket vatten de attraherar, hur fort de bryts ner samt hur väl de bibehåller sin form. Det är alltså både skillnad mellan olika tillverkare och mellan respektive tillverkares olika produkter. Vi har noggrant valt ut de bästa produkterna på marknaden att arbeta med: Teosyal, Juvederm och Stylage. Det finns inget märke av dessa som är bättre eller sämre än det andra utan val av produkt beror på området som skall behandlas samt dina förutsättningar.

Vid behandling med filler uppstår vanligtvis en lättare rodnad och svullnad i det behandlade området, vilka i vissa fall kan kvarstå i upp till 14 dagar. Ansiktet är otroligt rikt på blodkärl, varpå även blåmärken kan uppstå vid behandling här. Dessa reaktioner är övergående och läker successivt ut på egen hand efter ett par dagar. I vissa fall kan det ta upp till 2–3 veckor innan man ser slutresultatet av sin behandling då det är först då svullnaden har lagt sig och fillern har börjat integrera med vävnaden.

Ingen person är 100% symmetrisk vilket innebär att asymmetri kan förekomma även efter själva behandlingen.

Resultatet av en fillerbehandling varierar från person till person då utgångsläge, anatomi, livsstil och ämnesomsättning är påverkande faktorer. Hållbarheten varierar även beroende på område och hur kraftig muskelaktiviteten är i behandlingsområdet samt i vilket vävnadslager man av olika anledningar placerar fillern. Vanligtvis håller resultatet i 6–18 månader men detta är ingen garanti och hållbarheten kan som sagt variera beroende på behandlingsområde, typ av filler samt dina förutsättningar.

Den slutliga kostnaden för behandlingen beror på antal milliliter (ml) som används. Vid konsultationstillfället har vi beräknat hur många ml som kommer behövas i just ditt fall för bästa resultat. Detta kan komma att justeras upp eller ner av behandlaren då du väl är på plats och den slutliga bedömningen kan utföras. Om man väljer att utföra behandlingen med färre ml än vad behandlaren rekommenderat kan vi inte garantera förväntat resultat eller hållbarhet.

En påfyllning behövs vanligtvis 1–2 gånger per år (beroende på vilket område som har behandlats) för att bibehålla önskat resultat. Efter behandlingen bör man ta följande i beaktning:

• Att ej röra eller sminka det behandlade området på 4 timmar
• Att ej utföra fysisk aktivitet / träning / gym på 24 timmar. Att ej duscha varmt eller bada på 24 timmar
• Att ej åka på en längre flygresa inom 2 dagar
• Att ej använda brun-utan-solkräm på 2 dagar
• Att ej använda produkter med AHA, BHA, PHA-syror, retinoider eller bensoylperoxid på 3 dagar
• Att ej sova på mage på 3 dagar (sov helst på rygg)
• Att ej bada bastu på 1 vecka
• Att ej exponeras för direkt UV strålning (sol eller solarium) på 1 vecka

I mycket sällsynta fall kan en infektion, allergisk reaktion eller ocklusion ske i samband med fillerbehandling. Det är just därför det är viktigt att vända sig till en seriös klinik med legitimerad personal som har tillgång till de läkemedel som krävs om något mot förmodan skulle inträffa.

Neurotoxin

Botulinum toxin typ A (Rynkbehandling), som används i estetiskt och medicinskt syfte, är ett muskelavslappnande läkemedel som används för att minska rynkor och reducera ansiktsmimiken. Efter en behandling med Rynkbehandling slappnar den behandlade muskeln av och gör att mimiska samt dynamiska rynkor succesivt reduceras. Vanliga behandlingsområden är rynkorna i pannan, argrynkan, kråksparkar kring ögonen och musklerna runt munnen. Man kan även använda Rynkbehandling i medicinskt syfte, så som vid behandling av migrän, spänningshuvudvärk, tandgnissling samt svettbehandling.

Det talas ofta om Rynkbehandling som ett nervgift eller på annat sätt farligt preparat med stora risker. Detta är dock inte sant så länge Rynkbehandling används i rekommenderade doser och hanteras av vårdpersonal med kunskap i ämnet. Rynkbehandling är ett beprövat läkemedel som används inom sjukvården sedan 1982 vid exempelvis behandling av muskelkramper och spasticitet.

Efter en Rynkbehandlingbehandling uppstår ibland en viss rodnad samt en svullnad i området, vilken kan hålla i sig under ett par timmar. Även blåmärken kan uppstå efter själva nålsticken.

Efter behandlingen kan en diffus värk uppstå i området som behandlats. Detta är framför allt förekommande vid behandling av pannan då patienten kan uppleva en lättare huvudvärk, vilken är helt ofarlig och som vanligtvis avtar efter ett par dagar.

Slutresultatet efter en Rynkbehandlingbehandling syns efter 10–14 dagar, vilket innebär att det är först då eventuella korrigeringar kan utföras. Korrigeringar utförs inte heller över 21 dagar efter själva behandlingstillfället då immunitet mot Rynkbehandling kan utvecklas.

Resultatet av behandlingen samt varaktighet varierar från person till person och beror på utgångsläge, anatomi, livsstil och ämnesomsättning. Vanligtvis behövs en påfyllning efter 3–4 månader för att bibehålla resultatet.

Priset för behandlingen varierar beroende på antalet zoner som just du kommer att behöva för att uppnå optimalt resultat.

I vissa väldigt sällsynta fall kan ämnet sprida sig och bedöva andra muskler än de som avsågs med behandlingen. Symptomen är då kosmetiska och kan innebära asymmetri i ansiktsdragen. Därför bör du undvika träning, ansiktsmassage/peeling, eller sova på mage 3–4 dygn efter din behandling.

Efter behandlingen bör man ta följande i beaktning:

• Att ej röra eller använda preparat som inte är sterila på området på 4 timmar
• Att ej utföra hård fysisk aktivitet / träning / gym på 3 dagar
• Att ej duscha varmt eller bada på 24 timmar
• Att ej använda produkter med AHA, BHA, PHA-syror, retinoider eller bensoylperoxid på 3 dagar
• Att ej sova på mage på 3 dagar (sov på rygg)
• Att ej basta på 1 vecka
• Att ej exponera sig för direkt UV strålning (sol eller solarium) på 1 vecka
• Att ej massera eller skrubba ansiktet på 3 dagar
• Att ej överanstränga ansiktsmuskulaturen på 1 vecka
• Att ej utföra en längre flygresa på 2 dagar
• Att ej använda brun-utan-solkräm på 2 daga

ShapeBy Sweden AB följer strikt den nya lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar (2021:363), vilket innebär att alla våra injektionsbehandlare är legitimerade läkare, sjuksköterskor eller tandläkare. Patientskadelagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen samt bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen tillämpas vid samtliga behandlingar. Verksamhetsansvarig för ShapeBy Sweden AB är Veronica Lilja som nås på info@shapeby.com eller telefonnummer 08-20 92 55. Medicinskt ansvarig är Dr. Neha Sarcevic. ShapeBy Sweden AB innehar patientförsäkring från If Skadeförsäkring AB (publ) och verksamheten är anmäld till Inspektionen för vård och omsorg enligt patientsäkerhetslagen.


Behandlingsinformation


Filler

Filler är en volymgivande injektionsbehandling baserad på hyaluronsyra. Filler har en mängd olika användningsområden såsom att återskapa volym som förlorats p.g.a. åldrande, skulptera hela eller delar av ansiktet, släta ut rynkor, förstora läppar samt återfukta och föryngra huden.

Det finns flertalet olika varumärken på marknaden och det som skiljer dessa åt är vanligtvis hur tillverkaren har framställt sin produkt, hur man har länkat samman molekylerna samt hur mycket man sedan har förfinat dessa. Det som också skiljer dem åt är hur mycket vatten de attraherar, hur fort de bryts ner samt hur väl de bibehåller sin form. Det är alltså både skillnad mellan olika tillverkare och mellan respektive tillverkares olika produkter. Vi har noggrant valt ut de bästa produkterna på marknaden att arbeta med: Teosyal, Juvederm och Stylage. Det finns inget märke av dessa som är bättre eller sämre än det andra utan val av produkt beror på området som skall behandlas samt dina förutsättningar.

Vid behandling med filler uppstår vanligtvis en lättare rodnad och svullnad i det behandlade området, vilka i vissa fall kan kvarstå i upp till 14 dagar. Ansiktet är otroligt rikt på blodkärl, varpå även blåmärken kan uppstå vid behandling här. Dessa reaktioner är övergående och läker successivt ut på egen hand efter ett par dagar. I vissa fall kan det ta upp till 2–3 veckor innan man ser slutresultatet av sin behandling då det är först då svullnaden har lagt sig och fillern har börjat integrera med vävnaden.

Ingen person är 100% symmetrisk vilket innebär att asymmetri kan förekomma även efter själva behandlingen.

Resultatet av en fillerbehandling varierar från person till person då utgångsläge, anatomi, livsstil och ämnesomsättning är påverkande faktorer. Hållbarheten varierar även beroende på område och hur kraftig muskelaktiviteten är i behandlingsområdet samt i vilket vävnadslager man av olika anledningar placerar fillern. Vanligtvis håller resultatet i 6–18 månader men detta är ingen garanti och hållbarheten kan som sagt variera beroende på behandlingsområde, typ av filler samt dina förutsättningar.

Den slutliga kostnaden för behandlingen beror på antal milliliter (ml) som används. Vid konsultationstillfället har vi beräknat hur många ml som kommer behövas i just ditt fall för bästa resultat. Detta kan komma att justeras upp eller ner av behandlaren då du väl är på plats och den slutliga bedömningen kan utföras. Om man väljer att utföra behandlingen med färre ml än vad behandlaren rekommenderat kan vi inte garantera förväntat resultat eller hållbarhet.

En påfyllning behövs vanligtvis 1–2 gånger per år (beroende på vilket område som har behandlats) för att bibehålla önskat resultat. Efter behandlingen bör man ta följande i beaktning:

• Att ej röra eller sminka det behandlade området på 4 timmar
• Att ej utföra fysisk aktivitet / träning / gym på 24 timmar. Att ej duscha varmt eller bada på 24 timmar
• Att ej åka på en längre flygresa inom 2 dagar
• Att ej använda brun-utan-solkräm på 2 dagar
• Att ej använda produkter med AHA, BHA, PHA-syror, retinoider eller bensoylperoxid på 3 dagar
• Att ej sova på mage på 3 dagar (sov helst på rygg)
• Att ej bada bastu på 1 vecka
• Att ej exponeras för direkt UV strålning (sol eller solarium) på 1 vecka

I mycket sällsynta fall kan en infektion, allergisk reaktion eller ocklusion ske i samband med fillerbehandling. Det är just därför det är viktigt att vända sig till en seriös klinik med legitimerad personal som har tillgång till de läkemedel som krävs om något mot förmodan skulle inträffa.

Neurotoxin

Botulinum toxin typ A (Rynkbehandling), som används i estetiskt och medicinskt syfte, är ett muskelavslappnande läkemedel som används för att minska rynkor och reducera ansiktsmimiken. Efter en behandling med Rynkbehandling slappnar den behandlade muskeln av och gör att mimiska samt dynamiska rynkor succesivt reduceras. Vanliga behandlingsområden är rynkorna i pannan, argrynkan, kråksparkar kring ögonen och musklerna runt munnen. Man kan även använda Rynkbehandling i medicinskt syfte, så som vid behandling av migrän, spänningshuvudvärk, tandgnissling samt svettbehandling.

Det talas ofta om Rynkbehandling som ett nervgift eller på annat sätt farligt preparat med stora risker. Detta är dock inte sant så länge Rynkbehandling används i rekommenderade doser och hanteras av vårdpersonal med kunskap i ämnet. Rynkbehandling är ett beprövat läkemedel som används inom sjukvården sedan 1982 vid exempelvis behandling av muskelkramper och spasticitet.

Efter en Rynkbehandlingbehandling uppstår ibland en viss rodnad samt en svullnad i området, vilken kan hålla i sig under ett par timmar. Även blåmärken kan uppstå efter själva nålsticken.

Efter behandlingen kan en diffus värk uppstå i området som behandlats. Detta är framför allt förekommande vid behandling av pannan då patienten kan uppleva en lättare huvudvärk, vilken är helt ofarlig och som vanligtvis avtar efter ett par dagar.

Slutresultatet efter en Rynkbehandlingbehandling syns efter 10–14 dagar, vilket innebär att det är först då eventuella korrigeringar kan utföras. Korrigeringar utförs inte heller över 21 dagar efter själva behandlingstillfället då immunitet mot Rynkbehandling kan utvecklas.

Resultatet av behandlingen samt varaktighet varierar från person till person och beror på utgångsläge, anatomi, livsstil och ämnesomsättning. Vanligtvis behövs en påfyllning efter 3–4 månader för att bibehålla resultatet.

Priset för behandlingen varierar beroende på antalet zoner som just du kommer att behöva för att uppnå optimalt resultat.

I vissa väldigt sällsynta fall kan ämnet sprida sig och bedöva andra muskler än de som avsågs med behandlingen. Symptomen är då kosmetiska och kan innebära asymmetri i ansiktsdragen. Därför bör du undvika träning, ansiktsmassage/peeling, eller sova på mage 3–4 dygn efter din behandling.

Efter behandlingen bör man ta följande i beaktning:

• Att ej röra eller använda preparat som inte är sterila på området på 4 timmar
• Att ej utföra hård fysisk aktivitet / träning / gym på 3 dagar
• Att ej duscha varmt eller bada på 24 timmar
• Att ej använda produkter med AHA, BHA, PHA-syror, retinoider eller bensoylperoxid på 3 dagar
• Att ej sova på mage på 3 dagar (sov på rygg)
• Att ej basta på 1 vecka
• Att ej exponera sig för direkt UV strålning (sol eller solarium) på 1 vecka
• Att ej massera eller skrubba ansiktet på 3 dagar
• Att ej överanstränga ansiktsmuskulaturen på 1 vecka
• Att ej utföra en längre flygresa på 2 dagar
• Att ej använda brun-utan-solkräm på 2 daga

ShapeBy Sweden AB följer strikt den nya lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar (2021:363), vilket innebär att alla våra injektionsbehandlare är legitimerade läkare, sjuksköterskor eller tandläkare. Patientskadelagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen samt bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen tillämpas vid samtliga behandlingar. Verksamhetsansvarig för ShapeBy Sweden AB är Veronica Lilja som nås på info@shapeby.com eller telefonnummer 08-20 92 55. Medicinskt ansvarig är Dr. Neha Sarcevic. ShapeBy Sweden AB innehar patientförsäkring från If Skadeförsäkring AB (publ) och verksamheten är anmäld till Inspektionen för vård och omsorg enligt patientsäkerhetslagen.