Filler - Allmänt

-
Vad består våra filler av och vad är Hyaluronsyra?

Fillers består av Hyaluronsyra som är ett fuktbindande sockermolekyl som förekommer naturligt i kroppen. Det är hyaluronsyra och kollagen som upprätthåller hudens lager och struktur, samt medverkar till att ge huden volym och fukt. Med åldern minskar den egna Hyaluronsyran och huden blir slappare.

Varför ska man välja fillers med Hyaluronsyra som varar tillfälligt istället för permanenta preparat?

Ansiktet åldras och dess strukturer förändras med tiden. Underhudsfett, skelett, muskler och huden genomgår förändringar vilket leder till minskad volym i ansiktet och elasticitet utav huden. Användning av permanent filler innebär större risker för bestående komplikationer i form av ojämnheter till följd av dessa åldersförändringar i kroppens vävnader. Permanenta medel kan förflytta sig i samband med åldrandet och kan sjunka ned till andra oönskade partier i ansiktet. Resultat som ser bra ut idag utav permanent filler kan därför ge motsatt effekt om 10 år. Permanenta medel är svåra att hantera om man ändrar sig.

Vi på ShapeBy rekommenderar därför att man endast förhåller sig till icke permanenta lösningar så som hyaluronsyrebaserad filler.

När ser man resultat?

Resultat syns omgående och efter ca två till tre dagar har oftast svullnad som uppkommer hos många försvunnit.

Kan man gå till jobbet direkt efter behandlingen?

Man kan som regel återgå till jobbet och sina normala rutiner efter en fillerbehandling. Man kan ha lätt ömhet och rodnad efter behandlingen men det lägger sig oftast inom någon dag. En del svullnar efter behandling och svullnaden kan synas i några dagar. Vissa får även blåmärken som kan behöva sminkas över de närmaste dagarna.

Kan man utföra fillerbehandlingar när man är gravid eller ammar?

Fillerbehandlingar ska inte utföras under graviditet eller under amning.

Hur lång tid efter avslutad amning kan man göra en behandling?

Vi rekommenderar att man väntar i minst 2 månader efter avslutad amning.

Kan man utföra fillerbehandlingar om man är sjuk eller har herpes / munsår?

Du får ej ha en infektion eller feber när du utför en behandling. Du får heller inte ha en finne på injektionsområdet eller herpes infektion som pågår i kroppen eller injektionsområdet.

Kan man röka efter behandlingen?

Man bör avstå rökning i minst fyra timmar efter behandlingen.

Vad är skillnaden mellan alla olika fillermärken?

Det finns flera varumärken på marknaden. Skillnaden mellan preparaten är oftast hur tillverkaren har framställt sin produkt, hur man har länkat molekylerna och hur mycket man har förfinat dem. Det är tillverkarnas metoder som avgör hur fillern fungerar. Det som skiljer är hur mycket vatten de drar till sig, hur fort de bryts ner, hur väl de behåller sin form. Så det är skillnad mellan olika tillverkare och mellan en tillverkares olika produkter. Vi har noggrant valt ut de bästa produkterna på marknaden att arbeta med: Stylage, Juvederm och Teosyal. Det finns inget märke av dessa som är bättre eller sämre än den andra. Det märke du blir behandlad med beror på området som skall behandlas samt dina förutsättningar.

Alla filler märken vi använder oss utav innehåller hyaluronsyra. Det är det vanligaste ämnet som använts i fillers sedan det kom på 90-talet. De är inte permanenta utan bryts successivt ner av kroppen.

Kan man blanda eller kombinera olika filler märken?

Vi kombinerar ofta olika fillers, olika densiteter (tjocklekar), beroende på område som skall behandlas. Man kan kombinera olika filler märken i olika regioner av ansiktet. I teorin kan man även blanda olika hyaluronsyrebaserade filler i tex. läpparna men bör undvikas om det är för tätt inpå senaste behandlingen. Rådfråga med vår behandlare innan om du genomgått behandling ett annat märke tidigare. Har man en tidigare gammal filler av ett märke i läppen bör man vänta ett antal månader innan man fyller med ett annat.

Gör det ont att göra en fillerbehandling?

Smärtan är individuell. Innan behandlingen får man en bedövningssalva (lidokain med tetrakain) för att minimera smärta. Vissa av våra fillers innehåller även bedövningsmedel i själva sprutan.

Får man bedövning innan?

Ja, vi har bedövningssalva som innehåller tandläkarbedövning (lidokain).

Hur länge håller filler?

Hur länge filler håller beror på vilket området som behandlas och ens egna ämnesomsättning och livsstil. Varje behandlingsområde i ansiktet har sin egna varaktighet och detta beror på vävnaden under huden samt aktiviteten av behandlingsområdet. Normalt sett varar de flesta behandlingar mellan fyra till tolv månader.

Vilka biverkningar / komplikationer kan man få efter en behandling med filler?

Vi har noggrant valt ut de bästa produkterna på marknaden att arbeta med (Stylage, Juvederm och Teosyal). Dessa betraktas som mycket säkra produkter och förknippas med få och sällan förekommande komplikationer och biverkningar. Den låga komplikationsgraden beror i första hand på att de ämnen som injiceras består av naturlig substans (hyaluronsyra) och för att injektionsprodukternas effekt är tillfällig. Om något mot förmodan skulle bli fel, går resultatet tillbaka i takt med att produkten bryts ned av kroppen.

Eventuella komplikationer med en fillerbehandling kan innebära:

  •  Infektioner där huden penetrerats
  • Asymmetri och ojämnheter
  • Blödning, blånad och/eller svullnad kan uppkomma kort efter behandlingen och kvarstå i upp till en vecka
  • Huden i det behandlade området kan även bli röd och irriterad, klia samt utveckla utslag och överkänslighet. Även dessa biverkningar är ovanliga och oftast snabbt övergående

Återfår man sin originala form om man inte önskar att fortsätta med behandlingarna?

Ja, fillerbehandlingar är inte permanenta. Så småningom återgår kroppen till sin originala form.

Går det att ta bort filler?

Hyaluronsyrebaserade filler går att bryta ned genom att injicera ett motmedel som heter Fillerborttagning. Efter behandling med Fillerborttagning bryts fillern ned på 24 timmar och utseendet återställs omedelbart.

Filler - Läppförstoring

-
Ska jag boka in mig på en förstagångsbehandling eller påfyllning?

Om du inte behandlat läpparna hos oss på ShapeBy tidigare bör du boka in dig på "Läppförstoring: Förstagångsbehandling"

När ser man resultat?

Resultat syns omgående och efter ca två till tre dagar har oftast svullnad som uppkommer hos många försvunnit.

Hur lång tid tar behandlingen?

Själva ingreppet tar 2-5 minuter. Med konsultation och förberedelser beräknas tiden 30 min.

Hur länge håller en läppförstoring?

Läpparna har en snabbare absorptionsförmåga av filler än vad andra delar av ansiktet har och det krävs oftast en uppbyggnadsfas. Vi lägger därför alltid upp en individuell uppbyggnadsplan för läpparna.

Det krävs oftast 2-3 behandlingar under uppbyggnadsfasen. Några veckor efter den första behandlingen kan man uppleva att läpparna återgått i princip till utgångsläget. En påfyllning behövs som regel oftast 1-2 månader efter första besöket för att uppnå ett långvarigt och naturligt resultat.

När man uppnått önskat resultat räcker det med underhåll 1-2 gånger per år.

Kan det bli klumpar i läpparna efter en fillerbehandling?

I läppvävnaden kan det normalt förekomma fickor, var filler ibland kan samla sig och bilda små klumpar. Dessa försvinner normalt sett efter några veckor. Om de inte försvinner spontant kan man hjälpa till med att massera dessa själv.

Vad innebär det om klumpar uppstår flera veckor efter behandling?

Om klumpar uppstår flera veckor efter behandlingen är detta ofta ett tecken på att läpparna bör fyllas på på nytt.

Kan man ändra läppens form eller endast bygga volym?

Alla läppar är olika och har olika förutsättningar. Det finns ett flertal tekniker man kan använda sig utav för att forma läppar till det man önskar. Man kan bygga volym och få dem att se putigare ut, även bredda läpparna om man har en liten och smal mun. Om man redan är nöjd med storleken på läpparna kan man även skapa symmetri för att endast jämna ut formen. Våra behandlare erhåller god anatomisk kunskap och har estetiskt sinne. Det mesta går att få till, men till ett naturligt resultat.

Hur stor mängd filler behöver man och hur många upprepade behandlingar behövs?

Vår högsta prioritet är att varje patient lämnar kliniken med bästa möjliga resultat. Därav tar vi inte betalt för antal ml när det gäller läppar – vi jobbar istället resultatinriktat. Vi skräddarsyr behandlingen efter dina läppar, ditt ursprungsläge och analyserar hur många ml just dina läppar behöver för bästa resultat.

En påfyllning av läpparna behövs 4-8 veckor efter förstagångsbehandlingen. Läpparna byggs upp gradvis för att åstadkomma ett naturligt resultat och långvarigt resultat. Som regel behövs 3-4 behandlingar per år.

Kan man göra en läppförstoring om man tillfälligt fått herpes / munsår?
Nej, vi utför inga behandlingar på läppar med herpes/munsår på grund av infektionsrisk. Vi rekommenderar att du avvaktar tills läpparna har läkt.