Från Dröm till Verklighet. Medicinsk viktminskning förändrar allt!

Upptäck medicinsk viktnedgång för dig som har testat allt!

Har du kämpat med viktnedgång länge utan att se de resultat du önskar? Känner du dig fast i en cykel av otillräckliga dieter och träningsregimer som inte ger önskad effekt?

Du är inte ensam. Många har upplevt samma frustration och besvikelse i sin strävan efter en hälsosammare kropp. Men nu finns det ett nytt hopp – medicinsk viktnedgång.

Prissättning för behandlingar
3 mån, motsvarar 12 doser/veckor - 3 195:-
6 mån, motsvarar 24 doser/veckor - 5 995:-
9 mån, motsvarar 36 doser/veckor - 8 995:-
12 mån, motsvarar 48 doser/veckor - 11 995:-
Användning
Det kunde inte vara enklare. En injektion av en diabetes liknande penna per vecka är allt som krävs.
Vänligen acceptera marknadsföringscookies för att se den här videon.
Prisättning för behandlingar
3 månader, motsvarar 12 doser/veckor - 3 195:-
6 månader, motsvarar 24 doser/veckor - 5 995:-
9 månader, motsvarar 36 doser/veckor - 8 995:-
12 månader, motsvarar 48 doser/veckor - 11 995:-
Användning
Det kunde inte vara enklare. En injektion av en diabetes liknande penna per vecka är allt som krävs.
 

Från Dröm till Verklighet. Medicinsk viktminskning förändrar allt!

Upptäck medicinsk viktnedgång för dig som har testat allt!

Har du kämpat med viktnedgång länge utan att se de resultat du önskar? Känner du dig fast i en cykel av otillräckliga dieter och träningsregimer som inte ger önskad effekt?

Du är inte ensam. Många har upplevt samma frustration och besvikelse i sin strävan efter en hälsosammare kropp. Men nu finns det ett nytt hopp – medicinsk viktnedgång.

Hur många kg kommer jag att tappa?

Ditt engagemang och personliga preferenser är avgörande för framgången med att minska i vikt. Studier visar att med hjälp av de senaste viktminskningsmedicinerna kan en genomsnittlig reduktion i kroppsvikt på ungefär 15% uppnås inom ett år.

Det finns ingen universell metod för viktminskning som passar alla. Det är essentiellt för personer som går ner snabbt i vikt att de lägger krut på att bevara muskelmassan. Detta kan uppnås genom regelbunden träning och att äta en kost rik på protein. Detta steg är viktigt för att förhindra att man förlorar mer muskler än fett.

Från det vi har sett, kan de som strikt begränsar sitt kaloriintag förvänta sig att förlora ungefär 10-25 kilogram redan under de första tre månaderna.

Vem är kandidat?

Vårt viktminskningsprogram är utformat för individer som känner sig redo och motiverade att genomgå en viktminskningsprocess.

Programmet riktar sig till personer i åldersgruppen 18 till 75 år som för närvarande har en kroppsvikt som klassificeras som övervikt.

För att säkerställa både din och behandlingens säkerhet och effektivitet, är det viktigt att deltagare inte är gravida eller planerar en graviditet under tiden de är aktiva i programmet.

Vi lägger stor vikt vid att anpassa våra strategier och metoder för att passa varje deltagares unika behov och mål, allt för att uppnå de bästa möjliga resultaten på ett hälsosamt och hållbart sätt.

Hur många kg kommer jag att tappa?

Ditt engagemang och personliga preferenser är avgörande för framgången med att minska i vikt.

Studier visar att med hjälp av de senaste viktminskningsmedicinerna kan en genomsnittlig reduktion i kroppsvikt på ungefär 15% uppnås inom ett år.

Det finns ingen universell metod för viktminskning som passar alla. Det är essentiellt för personer som går ner snabbt i vikt att de lägger krut på att bevara muskelmassan.

Detta kan uppnås genom regelbunden träning och att äta en kost rik på protein. Detta steg är viktigt för att förhindra att man förlorar mer muskler än fett.

Vem är kandidat?

Vårt viktminskningsprogram är utformat för individer som känner sig redo och motiverade att genomgå en viktminskningsprocess.

Programmet riktar sig till personer i åldersgruppen 18 till 75 år som för närvarande har en kroppsvikt som klassificeras som övervikt.

För att säkerställa både din och behandlingens säkerhet och effektivitet, är det viktigt att deltagare inte är gravida eller planerar en graviditet under tiden de är aktiva i programmet.

Vi lägger stor vikt vid att anpassa våra strategier och metoder för att passa varje deltagares unika behov och mål, allt för att uppnå de bästa möjliga resultaten på ett hälsosamt och hållbart sätt.

Från det vi har sett, kan de som strikt begränsar sitt kaloriintag förvänta sig att förlora ungefär 10-25 kilogram redan under de första tre månaderna.

Vad inkluderas?

Vår tjänst är utformad för att ge dig en skräddarsydd och medicinskt stödd väg till en hälsosammare vikt. Tjänsten börjar med en initial konsultation med en erfaren läkare, där vi genomför en noggrann bedömning av ditt hälsotillstånd inklusive ett omfattande blodprov. Detta första steg är avgörande för att skapa en personlig plan som passar just dina behov och mål.

Beroende på det program du och din läkare väljer, ingår också förskrivning av läkemedel med möjlighet till 3, 6, 9 eller 12 uttag. Det är viktigt att notera att själva läkemedlet inte ingår i vår tjänst och måste bekostas separat av patienten vid uttag på valfritt apotek. Detta pga. svensk lagstiftning endast tillåter apotek att sälja läkemedel.

Vår tjänst är mer än bara läkemedelsförskrivning, den är en vägledning och ett stöd på din resa mot en sundare livsstil. Med vår expertis och dedikation står vi vid din sida på varje steg mot ditt mål. Låt oss hjälpa dig att uppnå den viktnedgång du strävar efter på ett säkert och effektivt sätt.

Så här fungerar det

Att påbörja ett medicinskt viktminskningsprogram har aldrig varit enklare.

1. 

Köp tjänst

Följ länken här för att gå in på vår webbshop och köpa ett startpaket. Fyll i hälsodeklarationen som bifogas vid köpet.

2. 

Konsultation

Boka konsultation med en av våra läkare som tar dig igenom hela processen.

3. 

Blodprover

Vi utför alltid en noggrann kartläggning av din hälsa och skickar därför alltid en remiss för provtagning hos Unilabs. Resultat visas normalt efter 1-3 arbetsdagar.

4. 

Behandling

Ser resultatet bra ut, är vi nu redo för det första steget i ditt nya liv. Vi skickar ett sms till dig då allt finns redo att hämtas ut på närmsta apotek. OBS! kostnad för läkemedel tillkommer.

“ShapeBy is a delightful place, where the warmth of the staff made me feel truly welcomed from the moment I arrived. I am thrilled with the outcome of my experience! The treatment commenced with a comprehensive explanation and valuable tips for optimal outcomes. The entire process was gentle and enjoyable. I wholeheartedly recommend ShapeBy – it's the ideal destination for self-care. ❤️❤️”

- Maya Ayvazyan

“ShapeBy is a delightful place, where the warmth of the staff made me feel truly welcomed from the moment I arrived. I am thrilled with the outcome of my experience! The treatment commenced with a comprehensive explanation and valuable tips for optimal outcomes. The entire process was gentle and enjoyable. I wholeheartedly recommend ShapeBy – it's the ideal destination for self-care. ❤️❤️”

- Maya Ayvazyan

Läs alla recensioner

F.A.Q. Vanliga frågor

Vem är kvalificerad för medicinsk viktnedgång?
I Sverige, för vuxna som kämpar med övervikt eller fetma, finns det fyra specifika mediciner som är godkända för användning. Dessa mediciner rekommenderas främst för personer med en betydande grad av övervikt, vilket ofta definieras som ett kroppsmasseindex (BMI) över 30 kg/m^2, eller för de med ett BMI över 27 kg/m^2 som även har relaterade hälsoproblem såsom högt blodtryck, förhöjda blodfettsnivåer, ökat blodsocker, åderförkalkning eller sömnapné. Dessa läkemedel är inte bara till för att minska vikt, utan även för att hjälpa patienter att behålla sin nya, lägre vikt, särskilt efter betydande viktminskning som uppnåtts genom dietändringar eller fetmakirurgi. Beslutet att använda medicinering tas av den behandlande läkaren tillsammans med patienten, baserat på en noggrann bedömning av patientens unika behov och situation, och ska alltid grundas på vetenskapliga rön och beprövad klinisk erfarenhet.
Vilka övriga kriterier måste man uppfylla?
För att delta i vårt viktminskningsprogram bör din ålder vara inom intervallet 18 till 75 år. Det är viktigt att du just nu har en övervikt och att du känner dig redo och motiverad att engagera dig i vårt program som löper över en period av 3 till 12 månader. Deltagare i programmet får inte vara gravida eller ha planer på att bli gravida medan behandlingen pågår. Innan vi påbörjar behandlingen kommer vi dessutom att genomföra blodtester för att bekräfta att din hälsa är på en nivå som möjliggör säker deltagelse i programmet.
Måste jag ta mediciner hela livet?
Fetma och övervikt är en långvarig hälsoutmaning. När man upphör med en medicinsk behandling för övervikt, är det inte ovanligt att kroppen gradvis återgår till sin tidigare vikt. Att avbryta medicineringen är riskfritt och det är möjligt att återuppta behandlingen om man upptäcker en ökning i vikt. Det är en stark rekommendation att genomföra varaktiga livsstilsförändringar, som att integrera regelbunden fysisk aktivitet och justera sina matvanor, vilket kan vara till hjälp för att upprätthålla vikten på en hälsosam nivå efter att ha uppnått en målvikt.
Vilka läkemedel ändvänds för viktminskning?
Behandling baseras alltid på läkarens individuella bedömning för att passa varje unik patients behov bäst. Med det sagt så tenderar vi att prioritera användningen av de senaste medicinerna, kända som GLP1-analoger.
Påverkar överviktsmedicineringen mina andra mediciner?
Mediciner inom GLP1-analog gruppen, inklusive ämnen såsom semaglutid, liraglutid och dulaglutid, tenderar att inte störa andra medicinska behandlingar betydligt. Trots detta är det standard att inte erbjuda dessa till diabetespatienter som använder insulin eller de äldre diabetesmedicinerna kända som SU-läkemedel. De som tar sådana diabetesbehandlingar och har ett intresse av att påbörja en behandling med GLP1-analoger bör ta upp detta för diskussion med sin specialist inom diabetesvård. Dessutom upplever många patienter som uppnår viktminskning med dessa moderna terapier att de över tid kan behöva minska doseringen av sina blodtrycksmediciner och ibland även helt avstå från smärtstillande och vissa andra mediciner.
Vilka prover tas vid blodprovstagningen?
För att säkerställa en effektiv behandling, börjar vi med att ta ett omfattande utbud av blodprover. Dessa inkluderar bland annat: Kontrollera glukosvärden och långtidsblodsocker (HbA1c), vilka är kritiska för att utvärdera risken för diabetes, särskilt eftersom de flesta med typ 2-diabetes är överviktiga. Viktnedgång, särskilt med GLP-1 analoger, kan sänka både blodsocker och HbA1c, därmed minska risken för diabetes. Ämnesomsättningsrubbningar, speciellt brist på sköldkörtelhormon, är vanliga och kan leda till trötthet och viktuppgång. Vi kontrollerar TSH och fritt T4 (tyroxin) för att säkerställa normala nivåer. Vi granskar även blodfettsnivåerna, inklusive Kolesterol, HDL, LDL och Triglycerider. Onormala eller höga nivåer ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar, men dessa kan förbättras med viktnedgång och/eller medicinering. Våra tester inkluderar också kontroll av salt- och kalkbalans (kalium, natrium, kalcium), leverfunktion (GT och ALAT), albumin (äggvitehalten i blodet), och njurfunktion (kreatinin och eGFR). Förbättringar i levervärden, ofta påverkade av leverförfettning, är vanliga vid viktnedgång.
Vad ingår i tjänsten?
I tjänsten Medicinsk Viktnedgång ingår alltid en initial konsultation med läkare samt blodprov. Beroende på vilket program man har valt så ingår förskrivning på 3/6/9/12 uttag av läkemedel. Själva läkemedlet ingår inte i vår tjänst utan bekostas av patienten på plats hos det Apotek som förmedlar läkemedlet.
Hur mycket vikt kommer jag att tappa?
Din egen vilja och önskemål spelar en stor roll i viktminskningsprocessen. Enligt studier där moderna mediciner används, noteras en genomsnittlig viktnedgång på ca: 15% över en period på strax över 12 månader. Vår erfarenhet visar att personer som följer en strikt kaloribegränsad diet kan tappa ca: 10-25kg redan under de 3 första månaderna. Det finns inget rätt eller fel sätt att gå ner i vikt. För dem som upplever en snabb viktnedgång är det viktigt att fokusera på att bibehålla muskelmassa genom träning och en proteinrik kost, för att undvika en oproportionerlig förlust av muskler jämfört med fett.
Hur ofta tas läkemedlet?
Detta beror på vilket läkemedel som förskrivs. Vanligtvis förskriver vi läkemedel som injiceras en gång per vecka av patienten själv. Varje penna innehåller 4 doser och räcker därmed i ca: en månad. Har man köpt ett program för 3 månader får man då en förskrivning som täcker 3st pennor.
Kan jag få medicin mot övervikt på högkostnadsskydd?
För närvarande är det så att de läkemedel som är mest kraftfulla för att reglera aptiten och behandla fetma inte omfattas av högkostnadsskyddet.
Hur fungerar medicinsk viktnedgång?
Medicinsk viktförminskning utnyttjar ett specifikt hormon som naturligt finns i kroppen och som spelar en central roll i matsmältningen. Detta hormon, som tillhör gruppen inkretiner och är känt som GLP-1, har genomgått en transformation för att förlänga dess närvaro och funktion i blodomloppet innan det naturligt nedbryts. Normalt sett frisätts GLP-1 från tarmen i samband med matintag. De modifierade versionerna av detta hormon, kända som GLP-1-analoger, var de första i sitt slag att få godkännande som läkemedel. Genom att sakta ner magens tömningsprocess, bidrar de till en förlängd känsla av mättnad genom att stimulera frisättningen av hormoner som kommunicerar med hjärnan att vi inte längre behöver mat. Dessa läkemedel, såsom semaglutid, liraglutid och dulaglutid, bidrar även till att sänka nivåerna av blodsocker och blodfetter samt att minska blodtrycket.
Finns det några biverkningar?
GLP-1 analoger imiterar ett visst hormon i kroppen, men med en twist – det är konstruerat för att hålla sig aktivt längre än vanligt. Detta innebär att kroppen kan använda det mer effektivt över tid. När det gäller vikthantering, är dess effekter vanligtvis milda och hanterbara. Studier har observerat att de oönskade reaktionerna vid användning av GLP-1 analoger ofta inte skiljer sig markant från dem som upplevs med ett placebo. Dessa reaktioner kan inkludera en känsla av illamående, en ökning av gaser eller till och med diarré. Vissa kan också uppleva en lätt obehagskänsla i magen eller problem med förstoppning. För att minska dessa oönskade effekter, är det en vanlig praxis att starta med en lägre dos av behandlingen och gradvis öka dosen. Det är också rekommenderat att samarbeta med en dietist som kan ge råd om kostjusteringar för att hjälpa till att minimera dessa bieffekter under viktminskningsprocessen.
Är tidigare Gastric Bypass opererade individer kandidater?
Många upplever starka känslor av skuld och skam i samband med viktökning efter en överviktsoperation, ofta mer intensivt än vid den initiala viktökningen. Det är dock viktigt att förstå att orsakerna till viktökning efter en sådan operation är desamma som tidigare. Denna process är starkt influerad av genetiska och miljömässiga faktorer och ska inte ses som ett personligt misslyckande. Vi hjölper med andra ord även de som tidigare utfört överviktsoperationer så länge alla övriga kriterier är uppfyllda och blodproven visar på ett stabilt resultat.
Vem är kvalificerad för medicinsk viktnedgång?
I Sverige, för vuxna som kämpar med övervikt eller fetma, finns det fyra specifika mediciner som är godkända för användning. Dessa mediciner rekommenderas främst för personer med en betydande grad av övervikt, vilket ofta definieras som ett kroppsmasseindex (BMI) över 30 kg/m^2, eller för de med ett BMI över 27 kg/m^2 som även har relaterade hälsoproblem såsom högt blodtryck, förhöjda blodfettsnivåer, ökat blodsocker, åderförkalkning eller sömnapné. Dessa läkemedel är inte bara till för att minska vikt, utan även för att hjälpa patienter att behålla sin nya, lägre vikt, särskilt efter betydande viktminskning som uppnåtts genom dietändringar eller fetmakirurgi. Beslutet att använda medicinering tas av den behandlande läkaren tillsammans med patienten, baserat på en noggrann bedömning av patientens unika behov och situation, och ska alltid grundas på vetenskapliga rön och beprövad klinisk erfarenhet.
Vilka övriga kriterier måste man uppfylla?
För att delta i vårt viktminskningsprogram bör din ålder vara inom intervallet 18 till 75 år. Det är viktigt att du just nu har en övervikt och att du känner dig redo och motiverad att engagera dig i vårt program som löper över en period av 3 till 12 månader. Deltagare i programmet får inte vara gravida eller ha planer på att bli gravida medan behandlingen pågår. Innan vi påbörjar behandlingen kommer vi dessutom att genomföra blodtester för att bekräfta att din hälsa är på en nivå som möjliggör säker deltagelse i programmet.
Måste jag ta mediciner hela livet?
Fetma och övervikt är en långvarig hälsoutmaning. När man upphör med en medicinsk behandling för övervikt, är det inte ovanligt att kroppen gradvis återgår till sin tidigare vikt. Att avbryta medicineringen är riskfritt och det är möjligt att återuppta behandlingen om man upptäcker en ökning i vikt. Det är en stark rekommendation att genomföra varaktiga livsstilsförändringar, som att integrera regelbunden fysisk aktivitet och justera sina matvanor, vilket kan vara till hjälp för att upprätthålla vikten på en hälsosam nivå efter att ha uppnått en målvikt.
Vilka läkemedel ändvänds för viktminskning?
Behandling baseras alltid på läkarens individuella bedömning för att passa varje unik patients behov bäst. Med det sagt så tenderar vi att prioritera användningen av de senaste medicinerna, kända som GLP1-analoger.
Påverkar överviktsmedicineringen mina andra mediciner?
Mediciner inom GLP1-analog gruppen, inklusive ämnen såsom semaglutid, liraglutid och dulaglutid, tenderar att inte störa andra medicinska behandlingar betydligt. Trots detta är det standard att inte erbjuda dessa till diabetespatienter som använder insulin eller de äldre diabetesmedicinerna kända som SU-läkemedel. De som tar sådana diabetesbehandlingar och har ett intresse av att påbörja en behandling med GLP1-analoger bör ta upp detta för diskussion med sin specialist inom diabetesvård. Dessutom upplever många patienter som uppnår viktminskning med dessa moderna terapier att de över tid kan behöva minska doseringen av sina blodtrycksmediciner och ibland även helt avstå från smärtstillande och vissa andra mediciner.
Vilka prover tas vid blodprovstagningen?
För att säkerställa en effektiv behandling, börjar vi med att ta ett omfattande utbud av blodprover. Dessa inkluderar bland annat: Kontrollera glukosvärden och långtidsblodsocker (HbA1c), vilka är kritiska för att utvärdera risken för diabetes, särskilt eftersom de flesta med typ 2-diabetes är överviktiga. Viktnedgång, särskilt med GLP-1 analoger, kan sänka både blodsocker och HbA1c, därmed minska risken för diabetes. Ämnesomsättningsrubbningar, speciellt brist på sköldkörtelhormon, är vanliga och kan leda till trötthet och viktuppgång. Vi kontrollerar TSH och fritt T4 (tyroxin) för att säkerställa normala nivåer. Vi granskar även blodfettsnivåerna, inklusive Kolesterol, HDL, LDL och Triglycerider. Onormala eller höga nivåer ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar, men dessa kan förbättras med viktnedgång och/eller medicinering. Våra tester inkluderar också kontroll av salt- och kalkbalans (kalium, natrium, kalcium), leverfunktion (GT och ALAT), albumin (äggvitehalten i blodet), och njurfunktion (kreatinin och eGFR). Förbättringar i levervärden, ofta påverkade av leverförfettning, är vanliga vid viktnedgång.
Vad ingår i tjänsten?
I tjänsten Medicinsk Viktnedgång ingår alltid en initial konsultation med läkare samt blodprov. Beroende på vilket program man har valt så ingår förskrivning på 3/6/9/12 uttag av läkemedel. Själva läkemedlet ingår inte i vår tjänst utan bekostas av patienten på plats hos det Apotek som förmedlar läkemedlet.
Hur mycket vikt kommer jag att tappa?
Din egen vilja och önskemål spelar en stor roll i viktminskningsprocessen. Enligt studier där moderna mediciner används, noteras en genomsnittlig viktnedgång på ca: 15% över en period på strax över 12 månader. Vår erfarenhet visar att personer som följer en strikt kaloribegränsad diet kan tappa ca: 10-25kg redan under de 3 första månaderna. Det finns inget rätt eller fel sätt att gå ner i vikt. För dem som upplever en snabb viktnedgång är det viktigt att fokusera på att bibehålla muskelmassa genom träning och en proteinrik kost, för att undvika en oproportionerlig förlust av muskler jämfört med fett.
Hur ofta tas läkemedlet?
Detta beror på vilket läkemedel som förskrivs. Vanligtvis förskriver vi läkemedel som injiceras en gång per vecka av patienten själv. Varje penna innehåller 4 doser och räcker därmed i ca: en månad. Har man köpt ett program för 3 månader får man då en förskrivning som täcker 3st pennor.
Kan jag få medicin mot övervikt på högkostnadsskydd?
För närvarande är det så att de läkemedel som är mest kraftfulla för att reglera aptiten och behandla fetma inte omfattas av högkostnadsskyddet.
Hur fungerar medicinsk viktnedgång?
Medicinsk viktförminskning utnyttjar ett specifikt hormon som naturligt finns i kroppen och som spelar en central roll i matsmältningen. Detta hormon, som tillhör gruppen inkretiner och är känt som GLP-1, har genomgått en transformation för att förlänga dess närvaro och funktion i blodomloppet innan det naturligt nedbryts. Normalt sett frisätts GLP-1 från tarmen i samband med matintag. De modifierade versionerna av detta hormon, kända som GLP-1-analoger, var de första i sitt slag att få godkännande som läkemedel. Genom att sakta ner magens tömningsprocess, bidrar de till en förlängd känsla av mättnad genom att stimulera frisättningen av hormoner som kommunicerar med hjärnan att vi inte längre behöver mat. Dessa läkemedel, såsom semaglutid, liraglutid och dulaglutid, bidrar även till att sänka nivåerna av blodsocker och blodfetter samt att minska blodtrycket.
Finns det några biverkningar?
GLP-1 analoger imiterar ett visst hormon i kroppen, men med en twist – det är konstruerat för att hålla sig aktivt längre än vanligt. Detta innebär att kroppen kan använda det mer effektivt över tid. När det gäller vikthantering, är dess effekter vanligtvis milda och hanterbara. Studier har observerat att de oönskade reaktionerna vid användning av GLP-1 analoger ofta inte skiljer sig markant från dem som upplevs med ett placebo. Dessa reaktioner kan inkludera en känsla av illamående, en ökning av gaser eller till och med diarré. Vissa kan också uppleva en lätt obehagskänsla i magen eller problem med förstoppning. För att minska dessa oönskade effekter, är det en vanlig praxis att starta med en lägre dos av behandlingen och gradvis öka dosen. Det är också rekommenderat att samarbeta med en dietist som kan ge råd om kostjusteringar för att hjälpa till att minimera dessa bieffekter under viktminskningsprocessen.
Är tidigare Gastric Bypass opererade individer kandidater?
Många upplever starka känslor av skuld och skam i samband med viktökning efter en överviktsoperation, ofta mer intensivt än vid den initiala viktökningen. Det är dock viktigt att förstå att orsakerna till viktökning efter en sådan operation är desamma som tidigare. Denna process är starkt influerad av genetiska och miljömässiga faktorer och ska inte ses som ett personligt misslyckande. Vi hjölper med andra ord även de som tidigare utfört överviktsoperationer så länge alla övriga kriterier är uppfyllda och blodproven visar på ett stabilt resultat.

Osäker på vilken behandling som passar dig?

Vi kan hjälpa till med det! Boka en konsultation med en av våra erfarna behandlare, så hjälper vi dig att skapa en skräddarsydd plan.

Andra är även intresserade av

Boomerang Rynkbehandling-prenumeration

Nu blir Sveriges populäraste Rynkbehandling-behandlingar...

ShapeBy
Foundation

Vi vill stärka människor och förbättra deras liv genom att erbjuda...

10 saker att tänka på innan en hårborttagning med laser

Här delar vi med oss av 10 viktiga aspekter du bör tänka på innan...

Dermapen

Effektiv ansiktsbehandling för ökad spänst och omedelbar lyster.

Andra är även intresserade av

Boomerang Rynkbehandling-prenumeration

Nu blir Sveriges populäraste Rynkbehandling-behandlingar...

ShapeBy
Foundation

Vi vill stärka människor och förbättra deras liv genom att erbjuda...

10 saker att tänka på innan en hårborttagning med laser

Här delar vi med oss av 10 viktiga aspekter du bör tänka på innan...

Dermapen

Effektiv ansiktsbehandling för ökad spänst och omedelbar lyster.